ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

NA SOBOTU 3. ČERVNA 2023

BLIŽŠÍ INFORMACE NA: www.koupaliste.vamberk.cz nebo FacebookInformace ke svozu odpadů – Svoz směsného komunálního odpadu z popelnic probíhá vždy ve čtvrtek od 5:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu je třeba mít popelnici připravenou ke svozu – v opačném případě nebude vyvezena bez náhrady. Poškozené a označené popelnice nebudou svozovou firmou vyváženy. V tomto případě pokud máte popelnici označenou samolepkou jako poškozenou, je třeba si na své náklady zajistit popelnici novou, která bude splňovat technickou normu EN 840, zejména tyto parametry: vyrobena z plastu HDPE a odolná vůči UV záření, chemickým, biologickým vlivům a mrazu.

V případě problémů kontaktujte prosím přímo dispečink svozové firmy: EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, web: www.mariuspedersen.cz na těchto telefonních číslech:

V případě nevyvezených popelnic – Lenka Holečková, tel.: 493 646 340, e-mail: lenka.holeckova@mariuspedersen.cz

V případě poškozených nebo ztracených nádob při svozu – Lenka Robotková, tel.: 493 646 312, e-mail: lenka.robotkova@mariuspedersen.cz


Odstávky elektřiny


UZAVÍRKA SILNICE I/11 DOUDLEBY NAD ORLICÍ – Městský úřad Kostelec nad Orlicí stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnicích při uzavírce části silnice I/11 mezi obcemi Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí z důvodu zajištění stavebních prací při akci „Napojení obchvatu Doudleby nad Orlicí na stávající silnici I/11“.

Termín: od 22.05.2023 do 25.06.2023

Objízdné trasy: do 3,5 t: Vamberk – Lupenice – Tutleky – Kostelec nad Orlicí, nad 3,5 t: Vamberk – Solnice – Častolovice – Kostelec nad Orlicí, linkové autobusy: Vamberk – Lupenice – Tutleky – Kostelec nad Orlicí