Stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa uzavírky II/318 Častolovice, ul. Komenského

Tento zápis úřední desky obsahuje více dokumentů.

Situace.


Swietelsky_-_obj.trasa_II318_┬╝astolovice_pokraĂĺ