Vamberk – Merklovice – Dopravní automobil

 

Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra

Název  projektu: Vamberk – Merklovice – Dopravní automobil

Identifikační číslo: 014D241000274

Výše dotace: 450.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020

Dotační program: 01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí

Cíl projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JPO Merklovice.

Účel projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO Merklovice za účelem zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO V.