Údržba nádrže na vodním toku Merklovický potok

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Název  projektu: Údržba nádrže na vodním toku Merklovický potok

Číslo projektu: 22RRDU3-007

Výše dotace: 179.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2022 – 30.11.2023

Dotační program: 22RRDU3 – Program obnovy místních částí obcí

Cíl projektu:  Zlepšit možnost hospodaření na vodním toku Merklovický potok zajištěním vodní nádrže jako přístupového místa pro čištění toku. Zvýšit bezpečnost obyvatel a zvířat u vodní nádrže na vodním toku Merkovický potok.

Účel projektu: Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží.