Sociální práce ve městě

JSTE V SITUACI, ŽE …

 • si nevíte rady?
 • nevíte na koho se obrátit se svým problémem?
  potřebujete pomoc při zorientování se v těžké
  životní situaci?
 • potřebujete konzultaci při postupu řešení
  problému?
 • potřebujete při cestě k cíli doprovázení?

PROČ?

Nabízíme Vám poskytování základního i odborného poradenství v rámci sociální práce no obcích dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, o dalších platných právních norem.

KDO A JAK?

Sociální pracovník Vám může pomoci:

 • při podání žádostí o dávky hmotné nouze o příspěvku no péči,
 • při zprostředkování informací o podmínkách zdravotního o sociálního pojištění,
 • při komunikaci s dalšími úřady o institucemi,
 • při zprostředkování sociálních o navozujících služeb,
 • při ztrátě bydlení či ohrožení ztráty bydlení,při dluzích a exekucích, při sestavování osobního finančního rozpočtu,
 • při řešení dalších Vašich tíživých životních situací.

PRO KOHO?

Mezi cílovou skupinu sociálního pracovníka patří především:

 • osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života, –
  obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • osoby ohrožené ztrátou přístřeší, nebo se
 • nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy,
  rodiny s dětmi,
 • a další osoby, které se ocitli v tíživé sociální situaci.

KDE?

Městský úřad, Husovo nám. 1, Vamberk, 1. patro
kontaktní osoba: Ing. Šárka Vyskočilová
tel: 494 548 125, mobil: 774 086 544

Standardy kvality sociálně-právní ochrany
Standard č. 7 – Prevence
Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dětí
Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností
Standard č. 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Veřejnoprávní smlouva s městem Rychnov nad Kněžnou na výkon sociálně-právní ochrany dětí