Voříškova – Farská

Revitalizace veřejného prostoru Voříškova – Farská
(schody a cesta od knihovny k řece)

Studie

Je podána žádost o stavební povolení a dokončena dokumentace pro realizaci stavby v roce 2019.