Sokolovna

Centrum volnočasových aktivit – Městský klub Sokolovna

Studie – textová část
Studie – výkresy

O zadání projekčních prací rozhodne zastupitelstvo města při projednávání rozpočtu. Jedná se o dlouhodobý projekt s předpokladem vícezdrojového financování.