Sídliště Jiráskova

Město Vamberk přistoupilo k přípravě projektu regenerace sídlištního celku v ulicích Jiráskova, Jugoslávská a Kollárova ve Vamberku.

Výsledná podoba projektu vznikla na základě dotazníkového šetření a projednání s občany.

Studie

V roce 2019 byla dokončena stavba 1. etapy v ulici Jugoslávská

Jugoslávská 1. etapa – situčaní výkres

V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby dalších etap. Pracovní verze projektové dokumentace zde: