Sídliště Jiráskova

Město Vamberk přistoupilo k přípravě projektu regenerace sídlištního celku v ulicích Jiráskova, Jugoslávská a Kollárova ve Vamberku.

Výsledná podoba projektu vznikla na základě dotazníkového šetření a projednání s občany.

Studie

V roce 2019 byla dokončena stavba 1. etapy v ulici Jugoslávská

Jugoslávská 1. etapa – situčaní výkres

V současné době je podána žádost o stavební povolení na další etapy a dle možností rozpočtu města bude probíhat příprava žádostí o dotace na jejich realizaci.

Situace stavby jednotlivých etap zde: