Náměstí – dolní část

Revitalizace Husova náměstí – 1. etapa – dolní část

Studie

O zadání projekčních prací rozhodne zastupitelstvo města při projednávání rozpočtu. V současné době probíhají jednání o majetkoprávních vztazích k silnici procházející náměstím s ŘSD a Královéhradeckým krajem.