MŠ a DDM

Rekonstrukce MŠ Jugoslávská a DDM

Studie

Projektová dokumentace na generální rekonstrukci objektu je zpracována ve dvou samostatných etapách:
– úpravy a rozšíření prostor pro DDM
– rekonstrukce MŠ, zahrnující přístavbu 1 nové třídy

V současné době je připravováno výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je 1.7.2020. Zahájení provozu v nově zrekonstruovaném objektu je předpokládáno od školního roku 2022/2023.

Projekt „Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vamberk“ je spolufinancován Evropskou unií. Více informací zde.