Operační program životního prostředí

Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Primární oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

Projekt: Regenerace zeleně ve Vamberku