Prezentace krajkářství

Prezentace tradice krajkářství na Vamberecku

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Název  projektu: Prezentace tradice krajkářství na Vamberecku

Číslo projektu: 20KPG05-0007

Výše dotace: 112.500 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020

Dotační program: 20KPG05 Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

Cíl projektu:  Zvýšení povědomí široké veřejnosti o nehmotném statku „Tradice krajkářství na Vamberecku“ a podpora zájmu o něho. Projekt je součástí naplnění cílů Strategického plánu rozvoje města Vamberka pro roky 2014-2024, který jako prioritu (priorita II.C1) zahrnuje posílení tradice krajkářství jako místního unikátu, včetně image a „genia loci“ města. Cílem projektu je zároveň realizace návrhu záchovných opatření na eliminaci ohrožení, degradace a zániku nehmotného statku, k jejichž plnění se Královéhradecký kraj zavázal v rámci nominace statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Účel projektu: 500 ks brožur o rozsahu 24 stran – formát 210×210 mm, 500 ks dětských omalovánek – formát A5, 5.000 ks skládaček A4, 5 ks individuálně zhotovených venkovních stojanů pro „Krajkářské zastavení“ – výška cca 200 cm, šíře 60 cm, webový informační portál