Helples

Vážení,
chtěl bych Vás požádat o zveřejnění kontaktu na webové stránky: www.Helples.cz . na vývěsce Vašeho úřadu. Stránky se týkají lidí nejenom se zdravotním postižením. Jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do zdravotních potíží. Doufám, že pomocí www.Helples.cz, cesta k pomoci nebude tak klopotná jako v mém případě. Stránky jsem tvořil téměř dva roky a snad pomůžou těm, kterým jsou určeny.

1.Kontaktní internetové stránky pro lidi s postižením. Stránky se zabývají komplexními informacemi pro lidi s postižením, jak tělesně tak mentálně retardované, lidi v důchodovém věku, obsahují i závislostní problematiku a zdravotní problémy, které ohrožují plnohodnotný život lidí. Obsahují aktuální informace pro lidi v nouzi, na koho se obrátit a kdo pomůže.

www.Helples.cz