Pekelská hospoda – stavební úpravy – 1. část

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Název  projektu: Pekelská hospoda – stavební úpravy – 1. část

Číslo projektu: 23RRDU3-006

Výše dotace: 950.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2023 – 30.11.2024

Dotační program: 23RRDU3 – Program obnovy místních částí obcí

Cíl projektu:  Rekonstrukce objektu „Pekelské hospody“, který je využíván ke spolkovému životu a společenským událostem v místní části Peklo a rozšíření nabídky služeb občanům v rámci jednoho objektu. Záměrem projektu je získat důstojné místo pro společenský život v místní části Peklo, kde objekt původní budovy hostince představuje jediné místo pro společenské setkávání.

Účel projektu: Zlepšení kvality života občanů místní části díky společenskému centru.