Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu
Vyvěšeno: 25.01.2022 
Svěšeno: 08.02.2022 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ve věci umístění dopravního značení
Vyvěšeno: 24.01.2022 
Svěšeno: 07.02.2022 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ve věci umístění dopravního značení
Vyvěšeno: 24.01.2022 
Svěšeno: 07.02.2022 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku - pozemek parcelní číslo 5840 – orná půda
Vyvěšeno: 15.12.2021 
Svěšeno: 31.01.2022 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program \"AKCE A REPREZENTACE\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2022
Vyvěšeno: 09.12.2021 
Svěšeno: 26.05.2022 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program \"PROVOZ\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2022
Vyvěšeno: 09.12.2021 
Svěšeno: 11.02.2022 
Vystavilo: Město Vamberk 

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP pod č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020
Vyvěšeno: 17.09.2021 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem
Vyvěšeno: 28.07.2020 
Svěšeno: 28.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk