Úřední deska

Dražební vyhláška - nemovitosti a příslušenství na LV 107
Vyvěšeno: 12.07.2024 
Svěšeno: 05.09.2024 
Vystavilo: Exekutorský úřad Přerov 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
Vyvěšeno: 10.07.2024 
Svěšeno: 23.09.2024 
Vystavilo: Město Vamberk 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků a o době a místě konání voleb
Vyvěšeno: 10.07.2024 
Svěšeno: 23.09.2024 
Vystavilo: Město Vamberk 

Jmenování zapisovatelů a náhradníků v okrskových volebních komisích
Vyvěšeno: 10.07.2024 
Svěšeno: 23.09.2024 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů
Vyvěšeno: 10.07.2024 
Svěšeno: 23.09.2024 
Vystavilo: Město Vamberk 

Stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci Jiráskova ve Vamberku
Vyvěšeno: 03.07.2024 
Svěšeno: 19.07.2024 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci Jiráskova ve Vamberku
Vyvěšeno: 02.07.2024 
Svěšeno: 18.07.2024 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici I/11 a I/14 - Vamberk, Častolovice, Solnice
Vyvěšeno: 01.07.2024 
Svěšeno: 16.07.2024 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje