Úřední deska

Informace Finančního úřadu - rozšíření úředních a pokladních hodin v březnu a dubnu 2019 a informace k platbám daně z nemovitých věcí
Vyvěšeno: 14.02.2019 
Svěšeno: 05.04.2019 
Vystavilo: Finanční úřad Rychnov nad Kněžnou 

Informace o 3. zasedání Zastupitelstva města Vamberk
Vyvěšeno: 11.02.2019 
Svěšeno: 21.02.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Veřejná vyhláška - Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl
Vyvěšeno: 07.02.2019 
Svěšeno: 22.02.2019 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Janáčkova, Dvořákova, Vilímkova, Komenského, Na Kameni ve Vamberku
Vyvěšeno: 07.02.2019 
Svěšeno: 22.02.2019 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Zveřejnění záměru - prodej parcel pro výstavbu RD Bačinka 2. etapa
Vyvěšeno: 04.02.2019 
Svěšeno: 20.02.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Zrušení výběrového řízení č. 1/2019 - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Vyvěšeno: 31.01.2019 
Svěšeno: 18.02.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dražební vyhláška - P. Kratochvílová
Vyvěšeno: 28.01.2019 
Svěšeno: 28.03.2019 
Vystavilo: Exekutorský úřad Přerov 

Výběrové řízení - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Vyvěšeno: 11.01.2019 
Svěšeno: 01.04.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Výběrové řízení - ŘEDITEL SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Vyvěšeno: 11.01.2019 
Svěšeno: 19.02.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program AKCE A REPREZENTACE na rok 2019
Vyvěšeno: 13.12.2018 
Svěšeno: 30.05.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk 

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017
Vyvěšeno: 21.06.2018 
Svěšeno: 30.06.2019 
Vystavilo: Město Vamberk