Úřední deska

Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. 1446/1 a p. č. 1464/2 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou - 2. kolo
Vyvěšeno: 12.06.2019 
Svěšeno: 17.07.2019 
Vystavilo: Lesy České republiky, s. p. 

DSO Mikroregion Rychnovsko - Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vyvěšeno: 05.06.2019 
Svěšeno: 26.06.2019 
Vystavilo: Mikroregion Rychnovsko 

Stanovení přechodné úpravy provozu - na komunikaci Voříškova - Farská ve Vamberku
Vyvěšeno: 15.04.2019 
Svěšeno: 30.11.2019 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk 

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017
Vyvěšeno: 21.06.2018 
Svěšeno: 30.06.2019 
Vystavilo: Město Vamberk