Úřední deska

Informace o konání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk
Vyvěšeno: 21.09.2021 
Svěšeno: 30.09.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP pod č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020
Vyvěšeno: 17.09.2021 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise
Vyvěšeno: 10.09.2021 
Svěšeno: 10.10.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Obecné závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku a obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 09.09.2021 
Svěšeno: 24.09.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vyvěšeno: 09.09.2021 
Svěšeno: 24.09.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Výluka České dráhy - Doudleby n. O. - Rokytnice v O. h.
Vyvěšeno: 08.09.2021 
Svěšeno: 29.11.2021 
Vystavilo: České dráhy, a. s. 

Veřejné vyhlášky - o vyměření místního poplatku
Vyvěšeno: 08.09.2021 
Svěšeno: 08.10.2021 
Vystavilo: Magistrát města Přerova 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno: 08.09.2021 
Svěšeno: 29.10.2021 
Vystavilo: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Jmenování zapisovatelů a náhradníků v okrskových volebních komisích
Vyvěšeno: 27.08.2021 
Svěšeno: 10.10.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vyvěšeno: 23.08.2021 
Svěšeno: 10.10.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vyvěšeno: 09.08.2021 
Svěšeno: 10.10.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem
Vyvěšeno: 28.07.2020 
Svěšeno: 28.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk