Úřední deska

Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k . ú. Vamberk
Vyvěšeno: 17.04.2019 
Svěšeno: 06.05.2019 
Vystavilo: Státní pozemkový úřad, Odbor metodiky pozemkových úprav, Praha 

Stanovení přechodné úpravy provozu - na komunikaci Voříškova - Farská ve Vamberku
Vyvěšeno: 15.04.2019 
Svěšeno: 30.11.2019 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Jmenování zapisovatelů a náhradníků v okrskových volebních komisích - volby do EP
Vyvěšeno: 12.04.2019 
Svěšeno: 27.05.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Hlavsova ve Vamberku
Vyvěšeno: 09.04.2019 
Svěšeno: 15.06.2019 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Orientační osvětlení Merklovice Zahumení
Vyvěšeno: 09.04.2019 
Svěšeno: 26.04.2019 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vyvěšeno: 09.04.2019 
Svěšeno: 27.05.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Záměl a částech k. ú. Potštejn a Merklovice
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 23.04.2019 
Vystavilo: Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Usnesení o odročení dražebního jednání - P. Kratochvílová
Vyvěšeno: 04.04.2019 
Svěšeno: 23.04.2019 
Vystavilo: Exekutorský úřad Přerov 

Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise
Vyvěšeno: 25.03.2019 
Svěšeno: 27.05.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program AKCE A REPREZENTACE na rok 2019
Vyvěšeno: 13.12.2018 
Svěšeno: 30.05.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk 

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017
Vyvěšeno: 21.06.2018 
Svěšeno: 30.06.2019 
Vystavilo: Město Vamberk