Úřední deska

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (únor 2018 - duben 2021)
Vyvěšeno: 10.05.2021 
Svěšeno: 26.05.2021 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa uzavírky II/318 Častolovice, ul. Komenského
Vyvěšeno: 28.04.2021 
Svěšeno: 06.06.2021 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Vyvěšeno: 21.04.2021 
Svěšeno: 27.05.2021 
Vystavilo: Finanční úřad Hradec Králové 

Vyhlášení výběrového řízení č. 270543 - vrchní referent Finančního úřadu
Vyvěšeno: 20.04.2021 
Svěšeno: 28.05.2021 
Vystavilo: Finanční úřad Rychnov nad Kněžnou 

Vyhlášení výběrového řízení č. 270595 - odborný referent Finančního úřadu
Vyvěšeno: 20.04.2021 
Svěšeno: 28.05.2021 
Vystavilo: Finanční úřad Rychnov nad Kněžnou 

Veřejná vyhláška - Oznámení - Návrh změny č. 4 Územního plánu Vamberk
Vyvěšeno: 09.04.2021 
Svěšeno: 24.05.2021 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Oznámení - práce na vybraných stožárech vedení V 453 VVN 400kV - Merklovice
Vyvěšeno: 04.03.2021 
Svěšeno: 31.05.2021 
Vystavilo: OMEXOM GA Energo s.r.o. 

Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem
Vyvěšeno: 28.07.2020 
Svěšeno: 28.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk