Úřední deska

Zveřejnění záměru výpůjčky - část poz. parcely č. 117/16 v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 20.03.2023 
Svěšeno: 04.04.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Vyvěšeno: 16.03.2023 
Svěšeno: 01.04.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města o zákazu některých forem prodeje v energetice na území města
Vyvěšeno: 16.03.2023 
Svěšeno: 01.04.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci ul. Jugoslávská u č.p. 751 v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 15.03.2023 
Svěšeno: 30.05.2023 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Merklovice
Vyvěšeno: 14.03.2023 
Svěšeno: 01.04.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/01115 a místní komunikaci ul. Jiráskova, Jugoslávská, Palackého, Struha, Kollárova v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 13.03.2023 
Svěšeno: 30.06.2023 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.02.2023
Vyvěšeno: 23.02.2023 
Svěšeno: 01.01.2024 
Vystavilo: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Dotační program \"AKCE A REPREZENTACE\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2023
Vyvěšeno: 08.12.2022 
Svěšeno: 25.05.2023 
Vystavilo: Město Vamberk