Životní situace

JSTE V SITUACI, ŽE …

 • si nevíte rady?
 • nevíte na koho se obrátit se svým problémem?
  potřebujete pomoc při zorientování se v těžké
  životní situaci?
 • potřebujete konzultaci při postupu řešení
  problému?
 • potřebujete při cestě k cíli doprovázení?

PROČ?

Nabízíme Vám poskytování základního i odborného poradenství v rámci sociální práce na obcích dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních norem.

KDO A JAK?

Sociální pracovník Vám může pomoci:

 • při podání žádostí o dávky hmotné nouze a příspěvku na péči,
 • při zprostředkování informací o podmínkách zdravotního a sociálního pojištění,
 • při komunikaci s dalšími úřady a institucemi,
 • při zprostředkování sociálních a navazujících služeb,
 • při ztrátě bydlení či ohrožení ztráty bydlení,  při dluzích a exekucích, při sestavování osobního finančního rozpočtu,
 • při řešení dalších Vašich tíživých životních situací.

PRO KOHO?

Mezi cílovou skupinu sociálního pracovníka patří především:

 • osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života, –
  obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • osoby ohrožené ztrátou přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
  nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, rodiny s dětmi,
 • a další osoby, které se ocitli v tíživé sociální situaci.

KDE?

Městský úřad, Husovo nám. 1, Vamberk, 1. patro
kontaktní osoba: Ing. Šárka Vyskočilová
tel: 494 548 125, mobil: 774 086 544
e-mail: vyskocilova@vamberk.cz

Zástup:  Ing. Martina Jusková, tajemnice Městského úřadu Vamberk,
tel: 494 548 112, mobil: 605 006 265,
e-mail: juskova@vamberk.cz

přip. ORP Rychnov nad Kněžnou, kontaktní osoba Bc. Zdeněk Matyáš, sociální pracovník
a kurátor pro dospělé, tel: 494 509 409, mobil: 773 757 136