Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník vychází ve smyslu § 17 odst. 1, zák. č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací s tím, že nezahrnuje úsek archívnictví a matriky, u nichž jsou výše náhrad za určené úkony stanoveny příslušnými centrálními orgány.

Kopírování, tisk a přímý materiál

  kopírování, tisk (černobíle)

 • A4 jednostranně 2,- Kč
 • A4 oboustranně 4,- Kč
 • A3 jednostranně 4,- Kč
 • A3 oboustranně 8,- Kč
  kopírování, tisk (barevně)

 • A4 jednostranně 4,- Kč
 • A4 oboustranně 8,- Kč
 • A3 jednostranně 8,- Kč
 • A3 oboustranně 16,- Kč
 • Příplatek za barevný papír 5,- Kč
  Poplatek za posílání faxu

 • První strana 15,-Kč
 • Každá další strana 5,-Kč
 • Do zahraničí první strana 25,-Kč
 • Do zahraničí každá další strana 10,-Kč
  Poplatek za laminaci dokumentů

 • A7 (80×111) 7,-Kč
 • A5 (154×216) 15,-Kč
 • A4 (216×303) 20,-Kč

Přímé mzdy

  Průměrné hodinové platy odborných zaměstnanců

 • 8.tř. 110,00 Kč
 • 9.tř. 130,00 Kč
 • 10.tř. 150,00 Kč
 • 11.tř. 170,00 Kč

Ostatní přímé náklady

  poštovní poplatky

 • dle sazebníku České pošty, s. p. – www.cpost.cz