Kontakty

starosta   Mgr. Jan Rejzl
telefon: 494 548 110, 602 592 797
e-mail: starosta@vamberk.cz
kancelář: I. patro

místostarosta (neuvolněný)   Ing. Aleš Fišer
telefon: 606 682 946
e-mail: mistostarosta@vamberk.cz

tajemnice   Ing. Martina Jusková, MPA
telefon: 494 548 112, 605 006 265
e-mail: juskova@vamberk.cz
kancelář: I. patro

sekretariát   Jitka Luňáková
telefon: 494 548 119
e-mail: sekretariat@vamberk.cz
kancelář: I. patro

podatelna   Alena Bartošová
telefon: 494 548 123
e-mail: bartosova@vamberk.cz
činnost: podatelna, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, platební terminál, vymáhání pohledávek, evidence psů
kancelář: přízemí

finanční odbor – vedoucí   Eva Bezděková
telefon: 494 548 136
e-mail: bezdekova@vamberk.cz
činnost: vedoucí finančního odboru, účetní
kancelář: I. patro

finanční odbor – pokladna   Irena Šponarová
telefon: 494 548 137
e-mail: sponarova@vamberk.cz
činnost: pokladna, faktury, evidence komunálního odpadu
kancelář: přízemí

finanční odbor   Hana Motyčková
telefon: 494 548 114
e-mail: motyckova@vamberk.cz
činnost: dotace, účetní
kancelář: I. patro

finanční odbor   Marie Hušková
telefon: 494 548 135
e-mail: huskova@vamberk.cz
činnost: mzdy, evidence majetku, účetní PO
kancelář: I. patro

finanční odbor   Jitka Brandejsová
telefon: 494 548 130
e-mail: brandejsova@vamberk.cz
činnost: vymáhání pohledávek, výlep plakátů
kancelář: I. patro

správní odbor – vedoucí   Ing. Eva Forejtková
telefon: 494 548 116
e-mail: forejtkova@vamberk.cz
činnost: správa majetku
kancelář: I. patro

správní odbor   Lenka Prokešová
telefon: 494 548 124
e-mail: prokesova@vamberk.cz
činnost: matrika, evidence obyvatel, svatební obřady, vítání občánků, jubilanti, tajemnice Komise starosty města pro projednávání přestupků
kancelář: přízemí

správní odbor   Ing. Šárka Vyskočilová
telefon: 494 548 125
e-mail: vyskocilova@vamberk.cz
činnost: referent – sociální oddělení
kancelář: I .patro

stavební úřad – vedoucí   Jolana Richterová
telefon: 494 548 127
e-mail: richterova@vamberk.cz
kancelář: II. patro

stavební úřad   Lukáš Chaloupka, DiS.
telefon: 494 548 133
e-mail: chaloupka@vamberk.cz
činnost: stavební referent
kancelář: II. patro

stavební úřad   Marcela Alexiová
telefon: 494 548 113
e-mail: alexiova@vamberk.cz
činnost: stavební referent
kancelář: II. patro

stavební technik   Zuzana Rousková
telefon: 494 548 131
e-mail: rouskova@vamberk.cz
činnost: stavební technik
kancelář: II. patro

životní prostředí   Veronika Ksandrová, DiS.
telefon: 494 548 132
e-mail: ksandrova@vamberk.cz
činnost: životní prostředí, rybářské lístky
kancelář: II. patro

městská policie – velitel   Mgr. Radek Freivald, DiS.
telefon: 494 548 126
e-mail: freivald@vamberk.cz
kancelář: přízemí

městská policie – strážník   Marcela Kadlecová
telefon: 494 548 144
e-mail: kadlecova@vamberk.cz
kancelář: přízemí

městská policie – strážník   Radek Kuchta
telefon: 494 548 134
e-mail: kuchta@vamberk.cz
kancelář: přízemí

městská policie – služební mobil:  775 421 870

pracovník IT   Michal Kalous
telefon: 494 548 139, mobil: 770 147 613
e-mail: informatik@vamberk.cz
kancelář: přízemí