Podatelna

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listiny) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Městský úřad Vamberk
Husovo náměstí 1
517 54 Vamberk

Úřední hodiny podatelny

Pondělí08:00 – 11:00     12:00 – 17:00 
Úterý08:00 – 11:00     12:00 – 15:00 
Středa08:00 – 11:00     12:00 – 17:00 
Čtvrtek08:00 – 11:00     12:00 – 14:30 
Pátek08:00 – 11:00         –                          – 

Elektronická adresa podatelny

Adresa elektronické podatelny: podatelna@vamberk.cz

ID datové schránky: f83bqus

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

Seznam povolených formátů datových zpráv:

Základní formáty
* formát *TXT. (prostý text)
* formát *.rtf (rich text format)
* formát *.pdf (Adobe Acrobat Reader)
* formát *.jpg, *.gif (grafický formát)

přip. další datové formáty podle vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

* formát *.htm, *. html , *xml, *mht 
* formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
* formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

Seznam povolených typů nosičů dat
* CD-ROM a DVD-ROM
* USB flash disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn škodlivý kód

Obsahuje-li doručený dokument chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení městského úřadu nebo na informacích zpracovaných městským úřadem, příp. je-li způsobilý poškodit městský úřad zneužitím informací (dále jen „škodlivý kód“), pracovník podatelny o tom neprodleně informuje odesílatele, IT pracovníka a vedoucí úřadu. Vyrozumění o zjištění škodlivého kódu má podobu průvodního dopisu.

Doručený dokument v digitální podobě, který neobsahuje škodlivý kód, je uložen do úložiště doručených datových zpráv ve tvaru, ve kterém byl přijat. Dokument je zaveden do elektronického systému Spiska a automaticky označen jednoznačným identifikátorem (JID).