Czech Point

cp_logo_CMYKČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Aktuální informace lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: Czech POINT

Službu Czech POINT Vám zprostředkovává:

Alena Bartošová
finanční odbor – podatelna
tel.: 494 548 123

Jitka Luňáková
sekretariát
tel.: 494 548 119

Ing. Eva Forejtková
správní odbor
tel.: 494 548 116

pondělí a středa: 8:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin

 

Název výpisu Cena za výpis
Katastr nemovitostí 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
Obchodní rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
Živnostenský rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
Bodové hodnocení z registru řidičů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
Insolvenční rejstřík 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
Rejstřík trestů 100,- Kč za výpis, bez ohledu na počet stran
Autorizovaná konverze dokumentů 30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny
Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200,- Kč