Nález klíčů

02.11.2018 byl nalezen na Husově náměstí svazek tří klíčů. Bližší informace podá

MP Vamberk – 775 421 870.