Nález klíčů

29.05.2018 byly na Bačince u zahrádek nalezeny dva klíče. Bližší informace podá

MP Vamberk – 775 421 870