Členové zastupitelstva

Beková Martina, PhDr.  
funkce: členka ZM
strana: Volba pro město
e-mail: martina.bek@seznam.cz

Miroslav Berger    
funkce: člen ZM
strana: KDU-ČSL
e-mail: gagulski@seznam.cz

Břízová Taťána, Mgr.
funkce: členka RM
strana: Volba pro město
e-mail: tana.brizova@centrum.cz

Dlabka Pavel
funkce: člen ZM
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: movamberk@seznam.cz

Fišer Aleš, Ing. 
funkce: člen RM
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: alda.fiser@gmail.com

Rudolf Futter
funkce: místostarosta
strana: Volba pro město
e-mail: mistostarosta@vamberk.cz    telefon: 778 538 212

Novák Jiří
funkce: člen ZM
strana: Volba pro město
e-mail: novakjiri@szdc.cz

Potužník Michal  
funkce: člen ZM
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: mipot@centrum.cz

Rejzl Jan, Mgr.
funkce: starosta
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: starosta@vamberk.cz     telefon: 602 592 797

Sedláček Jaroslav 
funkce: člen RM
strana: Volba pro město
e-mail: cert222@seznam.cz

Sodomka Vladimír, Ing. 
funkce: člen ZM
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: vsodomka@seznam.cz

Sokol Richard
funkce: člen ZM
strana: ODS
e-mail: richard.sokol@seznam.cz

Šustrová Miroslava
funkce: členka ZM
strana: Hn. za harm. rozvoj obcí a měst
e-mail: miroslava.sustrova@seznam.cz

Vídeňský Martin, Mgr. 
funkce: člen ZM
strana: Volba pro město
e-mail: martinvidensky@seznam.cz

Vrkoslav Martin, Mgr. 
funkce: člen ZM
strana: Hn. za harm. rozvoj obcí a měst
e-mail: vrkoslav.martin@tiscali.cz

Plán zasedání zastupitelstva města v roce 2022:
09.03.2022
08.06.2022
31.08.2022
07.12.2022

Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Vamberk

Jednací řád Zastupitelstva města Vamberk