Členové zastupitelstva města

Berger Miroslav    
funkce: člen ZM
strana: KDU-ČSL
e-mail: gagulski@seznam.cz

Břízová Taťána, Mgr.
funkce: členka ZM
strana: Volba pro město
e-mail: tana.brizova@centrum.cz

Dlabka Pavel, Bc.
funkce: člen RM
strana: nezávislý za ODS
e-mail: movamberk@seznam.cz

Fišer Aleš, Ing. 
funkce: místostarosta
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: mistostarosta@vamberk.cz     telefon: 606 682 946

Frejvald Ondřej
funkce: člen ZM
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: frejvaldo@gmail.com   

Hostinský Jiří
funkce: člen ZM
strana: Volba pro město
e-mail: jiri.hostinsky@post.cz

Klášterecký Jaromír, PhDr.  
funkce: člen ZM
strana: Vamberk pro život
e-mail: j.klasterecky@seznam.cz

Martinová Jaroslava
funkce: členka ZM
strana: Vamberk pro život
e-mail: martinova.jaroslava@seznam.cz    

Rejzl Jan, Mgr.
funkce: starosta
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: starosta@vamberk.cz     telefon: 602 592 797

Rykalová Jitka, Mgr. 
funkce: členka ZM
strana: nezávislá za ODS
e-mail: jitkarykalova@seznam.cz

Sodomka Vladimír, Ing. 
funkce: člen RM
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: vsodomka@seznam.cz

Sokol Richard
funkce: člen RM
strana: ODS
e-mail: richard.sokol@seznam.cz

Šustrová Miroslava
funkce: členka ZM
strana: Společně pro Vamberk
e-mail: miroslava.sustrova@seznam.cz

Vavroušek Zdeněk 
funkce: člen ZM
strana: Volba pro město
e-mail: vavrousek@vamberk.cz

Vídeňský Martin, Mgr. 
funkce: člen ZM
strana: Volba pro město
e-mail: martinvidensky@seznam.cz

Plán zasedání zastupitelstva města v roce 2024:
28.02.2024
05.06.2024
04.09.2024
04.12.2024