Vamberecká voda s.r.o.

Vamberecká voda s.r.o.
Radniční 102
517 54 Vamberk
IČ: 25973495
DIČ: CZ25973495
ID datové schránky: 6d3ukma

Ředitel společnosti: Ing. Leoš Podsedník
telefon: 737 287 852
e-mail: reditel@vambereckavoda.cz

Vedoucí provozu: Bc. Radek Bulíř
telefon: 602 121 203
e-mail: vedouci.provozu@vambereckavoda.cz

Sekretariát: Jaroslava Martincová
telefon: 491 200 427
e-mail: sekretariat@vambereckavoda.cz

Účetní: Bc. Martina Slavíková
telefon: 491 200 428
e-mail: ucetni@vambereckavoda.cz

Provoz vodovodu: Jiří Štěpán
telefon: 775 424 299 – pohotovost

Čistírna odpadních vod: Jiří Švec
telefon: 494 541 813, 777 721 485

Havarijní služba:  775 424 299, 602 121 203

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí 07:30 – 11:30 12:30 – 15:00    (pokladna)
Úterý 07:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Středa 07:30 – 11:30 12:30 – 17:00    (pokladna)
Čtvrtek 07:30 – 11:30 12:30 – 15:00
Pátek 07:30 – 12:00

Vamberecká voda, s. r. o.fakta a čísla:

Pitná voda

Počet obyvatel zásobených pitnou vodou 4 694
Délka vodovodní sítě bez přípojek (v km) 38
Počet úpraven vody 1
Počet vodojemů 5

Odpadní voda

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 4 200
Počet obyvatel napojených na ČOV 3 810
Délka kanalizační sítě bez přípojek (v km) 14,9
Počet přípojek 506
Počet ČOV 1

Základní technické podmínky a standardy pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb kanalizací, kanalizačních přípojek a kanalizačních šachet

Základní technické podmínky a standardy pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek, vodovodních šachet a umístění vodoměrů

Prohlášení GDPR

Všeobecné podmínky pro uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod, uzavíraných dodavatelem městem Vamberk

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Přezkoušení vodoměru – informace

Žádost o osazeni vodoměru – formulář

Žádost o demontáž vodoměru – formulář

Žádost o zřízení vodovodní přípojky – formulář

Žádost o vyjádření k existenci sítí – formulář

 

 

Dokumenty