VAMBEKON, s.r.o. a Technické služby

VAMBEKON, s.r.o. zajišťuje správu majetku, nemovitostí, komunikací, veřejného osvětlení, hřbitova a městských lesů ve vlastnictví města Vamberk. Zajišťuje výrobu, rozvod tepelné energie a provoz odpadového hospodářství. Poskytuje provozní služby, účetní a daňovou evidenci společenstvím vlastníků bytových jednotek. Společnost je založena a vlastněna městem Vamberk.

Adresa: Na Struhách 536, 517 54 Vamberk
tel.: 494 541 840
IČ:   60112981
DIČ:  CZ60112981
ID datové schránky:  ym69iej

Provozní doba: 
Pondělí        8:00 – 11:00         12:00 – 15:00
Úterý            8:00 – 11:00
Středa          8:00 – 11:00         12:00 – 15:00
Čtvrtek        8:00 – 11:00

Kontakty:
Luděk Luňák – ředitel a jednatel společnosti
mobil: 778 777 858
e-mail: jednatel@vambekon.cz

Vlasta Víšková – ekonom, správa hřbitova
telefon: 494 541 207
mobil: 604 350 883
e-mail: uctarna@vambekon.cz

Lenka Plotková – účetní, pokladna, fakturace, správa hřbitova
telefon: 494 541 207
mobil: 604 350 883
e-mail: uctarna@vambekon.cz

Ivana Nováková – účetní správy majetku, mzdová účetní, sekretariát,
účetnictví bytů a nebytů, včetně společenství vlastníků bytových jednotek
telefon: 494 541 132
e-mail: uctarnasm@vambekon.cz

Lukáš Bolehovský – vedoucí tepelného hospodářství
správa veřejného osvětlení
telefon: 494 541 587
mobil: 777 203 700
e-mail: teplo@vambekon.cz

Karel Valach – technik správy majetku
správa bytů a nebytů, včetně zajišťování jejich oprav
telefon: 494 541 587
mobil: 778 888 791
e-mail: spravamajetku@vambekon.cz

KOTELNA STRUHA – obsluha centrální kotelny, objektových kotelen a předávacích stanic v bytových a nebytových objektech města. Pohotovost pro hlášení poruch v dodávkách tepla a teplé užitkové vody (24 hod./den) mobil: 732 944 781

TECHNICKÉ SLUŽBY – údržba městských komunikací, prostranství, hřbitova a zeleně, výlep plakátů (poplatky se hradí na finančním odboru městského úřadu, tel.: 494 548 130, ceník zde)
Adresa: Palackého 703, 517 54 Vamberk
Zdeněk Vavroušek – vedoucí technických služeb
telefon: 494 541 347
mobil: 605 458 723
e-mail: vavrousek@vamberk.cz

SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ – oplocený areál v ulici Jůnova (pozemek p. č. 993/2 v k. ú. Vamberk)
Provozní doba:
v období od 1. března do 30. listopadu:    středa 13:00 – 17:00 a sobota 08:00 – 12:00 
v období od 1. prosince do 28. února:    sobota 08:00 – 12:00 
Provozní řád sběrného místa
Provozní řád sběrného místa – přílohy
Sběrné místo odpadů ve Vamberku