Spolkový dům „Školka“ Merklovice

Oprava fasády a zpevněných ploch Spolkového domu „Školka“, č.p. 90 Merklovice, Vamberk

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cílem projektu je rekonstrukce opotřebovaného pláště budovy a areálových zpevněných ploch bývalé mateřské školy v Merklovicích, využívané ke spolkovému životu a společenským událostem v místní části Merklovice.

Záměrem projektu je získat důstojné místo pro spolkový život v místní části Merklovice, kde po ukončení provozu hostince není jiné místo pro společenské setkávání.

Výše dotace: 450.000,- Kč