Školka Jugoslávská

Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vamberk
irop_mmr

Stručný popis projektu:
Projekt „Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vamberk“ má za cíl zlepšit předškolní vzdělávání ve městě Vamberk. Předmětem projektu je rozšíření kapacity Mateřské školy Vamberk, konkrétně pracoviště sídlící v ulici Jugoslávská 751. Rozšíření kapacity MŠ bude docíleno nástavbou nad hospodářskou částí objektu. Zvýšení kapacity mateřské školy a možnost příjmu dětí mladších tří let umožní rodičům lepší a rychlejší zapojení na trhu práce po rodičovské dovolené.
Výsledky projektu:
Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 10 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, a specifického cíle 2.4 -Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Cíle projektu:
V souladu s výše uvedenou investiční prioritou a specifickým cílem výzvy byly stanoveny následující cíle a výsledky projektu:
– rozšíření kapacity MŠ Sluníčko, kterého bude docíleno nástavbou nad hospodářskou částí objektu MŠ a navýší se tak současná kapacita MŠ Vamberk
– pořízení vnitřního vybavení do nově vybudované nástavby a stávajících prostor – tento požadavek byl vyvolán v důsledku navýšení kapacity zařízení a je pro provoz rozšířené budovy mateřské školy nezbytný
– venkovní úpravy vč. pořízení herních prvků – tyto doplňkové aktivity budou realizovány s cílem zvýšení komfortu při relaxaci, venkovních aktivitách a environmentální výchově dětí a umožní tak prodloužení jejich pobytu na čerstvém vzduchu
– zvýšením kapacity MŠ i pro děti mladší 3 let. Díky tomu bude umožněno rodičům předškolních dětí se lépe a rychleji po rodičovské dovolené zapojit na trh práce, čímž dojde k růstu životní úroveň jednotlivých rodin.
Projekt „Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vamberk“ je spolufinancován Evropskou unií.