Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ

Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění bezbariérovosti
irop_mmr

Projekt „Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění bezbariérovosti“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014436

Předmětný projekt řeší stavební úpravy související se změnou dispozičního řešení objektu školních dílen, rekonstrukci a modernizací stávajících odborných učeben, vybudování nového sociálního zařízení včetně bezbariérového WC, zajištění bezbariérového přístupu do objektu a učeben, modernizaci souvisejících prostor (sklad, chodba apod.).
V neposlední řadě bude pořízeno základní vnitřní vybavení odborných učeben (nábytkové vybavení a učební pomůcky), dovybavení souvisejících prostor (chodba, sklad materiálu a zázemí pro učitele).

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o technické a řemeslné obory, rozvoj manuální zručnosti a dovednosti žáků. Dále projekt přispěje k podpoře práce s digitálními technologiemi, pořízením moderního ICT vybavení při výuce.
Cílem projektu je zvýšení kvality základního vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Projekt „Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění bezbariérovosti“ je spolufinancován Evropskou unií.