Posilující zdroj pitné vody města Vamberk

Posilující zdroj pitné vody města Vamberk

Předmětem podpory je napojení stávajícího vrtu VR-10 na vodovodní síť města Vamberk.
Realizací projektu dojde k vybudování nového zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz
www.sfzp.cz