Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu Vamberk

Projekt „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu Vamberk“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016817

Projekt je zaměřen na zachování a postupné rozšiřování kapacity terénních sociálních služeb na území SO ORP Rychnov nad Kněžnou, a to pořízením automobilu pro zajišťování terénních služeb na území města Vamberk a ve spádových obcích.

Cílem projektu je udržení stávající kvality a dostupnosti tak, aby nesoběstační obyvatelé tohoto regionu mohli s podporou pečovatelské služby Vamberk setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí domova a nemuseli odcházet do pobytových zařízení.

Projekt „Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu Vamberk“ je spolufinancován Evropskou unií.