Obnova vybavení pro JSDH Merklovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Merklovice je začleněna v rámci IZS do poplachového plánu okresu Rychnov nad Kněžnou a aktivně se podílí na likvidacích mimořádných událostí a technických pomocí. Projekt Obnova vybavení pro JSDH Merklovice se týká nákupu 14 ks zásahových přileb včetně příslušenství (sada držáků k přilbě pro uchycení svítilen, hasičská polypropylenová LED svítilna s certifikací ATEX do výbušného prostředí a odolností vůči chemikáliím). V rámci projektu bylo také vysazeno 10 ks stromů v katastrálním území Vamberk.