Povinná publicita

Spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR

Posilující zdroj pitné vody města Vamberk

Komunální elektromobil pro město Vamberk


Spolufinancování EU z programu IROP

Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu Vamberk

Rekonstrukce objektu školních dílen ZŠ Vamberk včetně zajištění bezbariérovosti

Modernizace učebny chemie včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ Vamberk

Územní studie lokality bývalého závodu masny, Vamberk

Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vamberk

Pořízení nové CAS pro JSDH Vamberk


Spolufinancování z rozpočtu Královéhradeckého kraje

XI. Krajkářské slavnosti

Pekelská hospoda – stavební úpravy – 1. část

Magdalena Grambová ožívá

Údržba nádrže na vodním toku Merklovický potok

XVII. Mezinárodní setkání krajkářek a X. Bienále české krajky – 2022

Nákup kontejneru pro posílení svozu separovaného odpadu

Oprava fasády a zpevněných ploch Spolkového domu „Školka“, č.p. 90 Merklovice, Vamberk

Mezinárodní setkání krajkářek – 2019

Dětské hřiště Peklo 

Prezentace tradice krajkářství na Vamberecku

Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V – Merklovice

 

Spolufinancování z rozpočtu Ministerstva vnitra

Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk

Vamberk – Merklovice – Dopravní automobil

 

Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk II.

Spolufinancování z rozpočtu EVROPSKÉ UNIE, Evropského strukturálního a investičního fondu a Operačního programu Životního prostředí

Výsadba interakčních prvků IP1 a IP5 v k. ú. Merklovice

Spolufinancování z rozpočtu EVROPSKÉ UNIE, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí a Programu rozvoje venkova

Obnova vybavení pro JSDH Merklovice