Komise a výbory

Komise Rady města Vamberk (2018 – 2022)

Dopravní komise
Zdeněk Vavroušek – předseda
Ing. Václav Krsek
Josef Martinec
Mgr. Radek Freivald
Drahomír Jindra
Zápisy z jednání: č.1 16.01.2019

Sportovní komise
Ondřej Frejvald – předseda
Jiří Novák
Pavel Prachař
Jana Vrkoslavová
Karel Richter
Mgr. Martin Vídeňský
Adam Drtina
Ivan Baculák
Zápisy z jednání: č.1 20.12.2018

Grantová komise
Tomáš Ludvík – předseda
Jaroslav Brodina
Zdeňka Freivaldová

 

Výbory Zastupitelstva města Vamberk (2018 – 2022)

Finanční výbor
Ing. Aleš Fišer – předseda
Richard Sokol
Miroslav Hlavatý

Kontrolní výbor
Jiří Novák – předseda
Dagmar Kružíková
Jiří Hostinský

 

Redakční rada Vambereckého zpravodaje

Miroslav Berger – zodpovědný redaktor
PhDr. Martina Beková
Radoslav Vídeňský
Zdeňka Freivaldová
Stanislav Barvínek

Komise města Vamberk k projednávání přestupků

Mgr. Taťána Břízová – předsedkyně
Miroslav Hlavatý
Jaroslava Dvořáková
Ing. Vladimír Sodomka
Mgr. Radek Freivald
Lenka Prokešová – tajemnice