Magdalena Grambová ožívá


Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kraj.jpg.

Název  projektu: Magdalena Grambová ožívá

Číslo projektu: 23KPG05-0017

Výše dotace: 950.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Dotační program: 23KPG05 – Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví. 

Cíl projektu:  Popularizace osobnosti a seznámení s dílem zakladatelky tradice krajkářství na Vamberecku Magdaleny Grambové (zemř. 24.07.1671), kdy tato tradice je jako nehmotný statek zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Šíření povědomí o tomto nehmotném statku mezi obyvateli regionu v místě výskytu statku, a to jak ve Vamberku, tak v centu regionu Královéhradeckého kraje, Hradci Králové. Edukativní přínos pro žáky základních škol, kteří se prostřednictvím projektu inovativní a živou formou seznámí s nehmotným statkem, což posílí jejich identifikaci s místem, ve kterém žijí a s jeho tradicemi.

Účel projektu: Úhrada nákladů za vystoupení učinkujících subjektů, náklady na pronájem divadla, doprava učinkujících včetně žáků Krajkářské školy, propagace.