Procházky městem

Rozhodli jste se pro procházku vambereckými zákoutími? Nabízíme Vám místa, která by Vám při návštěvě města neměla uniknout …

Kašna na náměstí
Novorenezanční kašna na náměstí pochází z roku 1869 a je dílem Františka Veitha. Sochařskou výzdobu představují alegorie čtyř postav sedících okolo sloupu znázorňujících zdejší pracovní činnosti obyvatelstva. Původně sloužila jako zásobárna pitné vody, dnes je využita jako fontána.

Budova radnice
Historická budova z roku 1881, navržená architektem Gottlobem Alberem.

Hřbitovní kostel sv. Barbory
Nejstarší památkou města je hřbitovní kostel sv. Barbory postavený roku 1697 v barokním slohu. Ke kostelu přiléhá hřbitov s hrobkami významných vambereckých rodáků (Dr. Lützowa, J. R. Vilímka, příslušníků slavné loutkařské rodiny Kopeckých).

Mariánský sloup
Raně barokní sloup nechal roku 1699 vystavět tehdejší majitel Vamberka Jan Adam hrabě Záruba z Hustířan. Na podstavci je uveden letopočet a erb Zárubů z Hustířan.

Nejstarší zděný dům ve Vamberku
Nejstarším domem na náměstí je klasicistní kamenný dům čp. 98 datovaný rokem 1798.

Kostel sv. Prokopa
Byl postaven v letech 1712-1713 pány z Kolovrat na místě původního kostela ze 14. století. Současnou podobu získal rekonstrukcí po požáru roku 1898. Chloubou kostela jsou dvoumanuálové varhany s tzv. „krátkou oktávou“ z počátku 18. století. Jejich stavitelem je pravděpodobně kralický varhanář Kašpar Wetzel starší. Přednosti tohoto vzácného nástroje mohou ocenit návštěvníci Orlicko-kladského varhanního festivalu, který se zde každoročně na podzim koná.

Muzeum krajky
Budova ve stylu art deco pochází z roku 1916 a je dílem arch. Oldřicha Lisky. Muzeum nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici, která představuje vývoj české krajky od 18. stolení až po současnost. Je zde zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň, především v souborech krajkových děl, která reprezentovala zemi na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.

Pamětní deska J. V. H. Voříška
Jan Václav Hugo Voříšek nar. 11.05.1791 ve Vamberku zem. 19.11.1825 ve Vídni – klavírista, varhaník a především skladatel, jehož dílo není stále ještě plně doceněno, r. 1818 dirigent vídeňského orchestru, varhaník a kapelník c.k. vídeňského dvora, učitel hudby prince Napoleona, vrcholem jeho díla je symfonie D dur z roku 1821, zemřel na tuberkulózu a byl pochován ve Vamberku. Na místě jeho rodného domu č.p. 87 je umístěna pamětní deska.

Kamenný most přes řeku Zdobnici
Zajímavou technickou památkou je kvádrový kamenný most postavený v letech 1864-1865. Zdobí ho plastiky patronů země, jejich autorem je vysokomýtský sochař Eduard Harnach. Sochy představují sv. Prokopa, sv. Ludmilu, sv. Metoděje, sv. Cyrila, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a Krucifix, díky nim je tato památka nazývána „Malý Karlův most“.

Židovský hřbitov
Vznikl pravděpodobně již před rokem 1673. Nachází se tu převážně náhrobky ze 17. a 18. století a je tu přibližně 500 deskových náhrobků barokního a klasicistního typu, s hebrejskými, německými a českými nápisy. Autory některých náhrobků jsou dle rukopisu členové významné sochařské rodiny Mielnických. Hřbitov náležel Židovské náboženské obci v Doudlebách nad Orlicí a v současnosti je volně přístupný.

Socha Mistra Jana Husa
Dne 3. července 1904 byla ve východní části náměstí odhalena socha Mistra Jana Husa. Secesní sochu vytvořil, dle návrhu akademického sochaře Jana Josefa Kalvody, sochař František Koukol z Ústí nad Orlicí. Památka je pravděpodobně druhou nejstarší stojící plastikou Mistra Jana na území dnešní republiky.