Městský klub Sokolovna

Adresa: Tyršova 18, 517 54 Vamberk
Tel./fax: 494 541 484
E-mail: mestsky.klub@vamberk.cz
vedoucí: Zdeňka Freivaldová

Program Městského klubu Sokolovna naleznete v kalendáři akcí.

Městský klub Sokolovna Vamberk tvoří jednotný funkční celek, který zabezpečuje pro občany města kulturní vyžití. Úkolem Městského lubu Sokolovna je organizovat, zabezpečovat, podporovat a rozvíjet kulturní činnost ve městě, zejména pořádáním:

– koncertů populární i vážné hudby
– profesionálních a ochotnických divadelních představení
– kurzů tance
– plesů, tanečních zábav, diskoték
– módních přehlídek
– zábavných a výchovných pořadů pro děti
– výstav

Dále pořádá Svatováclavský jarmark a vánoční trhy. Mezi významné akce mající celorepublikový charekter patří Voříškův Vamberk a soutěž mladých varhaníků ve hře na historický nástroj, v lichých letech je to pořádání Krajkářských slavností. Nejproslulejší pořádanou akcí u nás i v zahraničí je Mezinárodní setkání krajkářek a Bienále české krajky konané v letech sudých.

Nabízí k pronajmutí:
velký sál: stolová úprava – 300 míst /plesy, schůze/divadelní úprava – 400 míst /valné hromady, přednášky
malý sál: stolová úprava – 80 míst /předváděcí a prodejní akce, schůze, přednášky, školení, svatby, životní jubilea
velká šatna: 40 míst /školení s možností promítání
malá šatna: 20 míst
výstavní síň: výtvarné i prodejní výstavy