Kontejner

Nákup kontejneru pro posílení svozu separovaného odpadu

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

Předmětem projektu je pořízení velkoobjemového kontejneru s universálním vyklápěčem nádob 120, 240 a 1100 litrů. Kontejner bude obsluhován kontejnerovým vozidlem ve vlastnictví města Vamberk nebo případně externích dopravců. Pořízený kontejner s vyklápěčem nádob bude využíván ke sběru a svozu separovaných odpadů (papír a plasty) a ke sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů na území města Vamberk. Přínos realizací projektu spočívá ve zkvalitnění systému svozu separovaných odpadů a zavedení odděleného nádobového sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů z domácností. V současné době je svoz separovaných odpadů realizován externí svozovou firmou bez možnosti operativně reagovat na aktuální potřeby města. Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností na území města Vamberk je realizován pouze 2x ročně pomocí velkoobjemových kontejnerů, což se jeví jako nedostatečné s ohledem na pravidelnou produkci BRO. Pořízení tohoto kontejneru s universálním vyklápěčem nádob je jednou z podmínek pro realizaci nádobového sběru na území města Vamberk.