Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk

Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra

Název  projektu: Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk

Název programu: Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č. 21/2022/ICOBCEKOLUKR

Výše dotace: 494.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.03.2022 – 31.12.2022

Cíl projektu: zajištění integrace uprchlíků z Ukrajiny s přidělenou dočasnou ochranou do společnosti, která spočívá zejména v zajištění koordinace, poradenství, zajištění integračních kurzů, zajištění prevence sociálního vyloučení a xenofobních nálad a v podpoře integrace držitelů dočasné ochrany, která je zaměřená jak na děti a mládež, tak dospělých osob.

Účel projektu: Projekt je zaměřen na zajištění integrace uprchlíků z Ukrajiny na území města Vamberka a pověřených obcí a spočívá v zajištění informační a koordinační pomoci, dále v poskytování asistence a doprovodu při zajištění základních potřeb uprchlíků a zajištění integračních kurzů, resp. v poskytování potřebné „pomoci“ uprchlíkům, která usnadňuje život v „novém“ prostředí a běžném životě a podporuje sociokulturní dovednosti cca 195 osob s udělenou dočasnou ochranou na území města.