Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk II.

Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra

Název  projektu: Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk

Název programu: Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 č. 20/2023/OBCEKOL

Výše dotace: 663.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Cíl projektu: zajištění integrace uprchlíků z Ukrajiny s přidělenou dočasnou ochranou do společnosti, která spočívá zejména v zajištění koordinace, poradenství, zajištění integračních kurzů, zajištění prevence sociálního vyloučení a xenofobních nálad a v podpoře integrace držitelů dočasné ochrany, která je zaměřená jak na děti a mládež, tak dospělých osob.

Účel projektu: Projekt je zaměřen na zajištění integrace uprchlíků z Ukrajiny na území města Vamberka a pověřených obcí a spočívá v zajištění informační a koordinační pomoci, dále v poskytování asistence a doprovodu při zajištění základních potřeb uprchlíků a zajištění integračních kurzů, resp. v poskytování potřebné „pomoci“ uprchlíkům, která usnadňuje život v „novém“ prostředí a běžném životě a podporuje sociokulturní dovednosti s udělenou dočasnou ochranou na území města.