Informace

Dovolujeme si informovat občany, že v rámci plnění zakázky: „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe“ budou naši pracovníci provádět zaměření Merklovického potoka v ř. km. 0 – 3.0 km. Terénní měřičské práce začnou v pátek 25.10.2019 a budou probíhat cca 2 týdny. Je to závislé na složitosti terénu, přístupu k toku  a množství objektů na toku.

Zhotovitel: Geošrafo s.r.o. – firma zajišťující geodetické zaměření – Ing. Jaroslav Kolář, tel.: 603 892 719
Investor:  Povodí Labe – Ing. Jiří Kladivo, tel.: 495 088 672