Hlášení městského rozhlasu dne 18.02.2019

Starosta města zve občany na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 20. února 2019 od 17:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Odměna předsedy grantové komise, Změny rozpočtu č. 1 a návrh změn rozpočtu č. 2 a schválení veřejnoprávních smluv na dotace, Schválení podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj, Převody nemovitostí a Diskuze.