Hlášení městského rozhlasu dne 14. a 16.10.2019

Městská knihovna ve Vamberku srdečně zve na přednášku PhDr. Tomáše Černohouse „Příběhy krajanů v Banátu“, kde se můžete dozvědět o tom, jak tam krajané žijí, jak si zachovávají svůj jazyk, o jejich zvycích i o tradičním způsobu jejich života. Přednáška začíná ve čtvrtek 17.10.2019 v 17:30 hodin. Vstupné je 50 Kč.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že v pátek 18.10.2019 od 07:30 do 11:00 hodin je plánovaná odstávka elektrické energie ve Vamberku v ulicích Jůnova, Na Struhách, Palackého, Struha, Šafaříkova a Tyršova. Aktuální přehled o odstávkách elektrické energie lze najít na webových stránkách www.cezdistribuce.cz v sekci „Odstávky“ nebo na webových stránkách města Vamberk v aktualitách.

V pátek 18.10. a v sobotu 19.10.2019 proběhne mobilní svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém vozidla zastaví v určený čas na daných stanovištích, kde bude možné nebezpečný odpad odevzdat obsluhám. Časy a místa přistavení vozidel jsou uveřejněny v říjnovém zpravodaji, na vývěskách, plakátovacích plochách a na webových stránkách města. Zde se zároveň dočtete, jakého odpadu se svoz týká.

Spolek přátel historie Vamberka srdečně zve na Prezentaci 3D modelu kostela sv. Prokopa a Přednášku „Když dávné příběhy ožívají …“ v sobotu 19.10.2019 od 14:00 hodin v Městském klubu Sokolovna na malém sále.

Sbor dobrovolných hasičů Peklo pořádá přednášku s projekcí Cesta žigulem z Čestic kolem světa, která se koná v neděli 20.10.2019 od 16:00 hodin v pekelské hospodě. Vstupné 50 Kč.