Hlášení městského rozhlasu dne 10.06.2019

Starosta města zve občany na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 12. června 2019 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vamberk a Peklo nad Zdobnicí, Závěrečný účet města Vamberk za rok 2018, Účetní závěrka města Vamberk za rok 2018, Návrh změn rozpočtu č. 8 a schválené změny rozpočtu v kompetenci starosty města č. 6 a 7, Převody nemovitostí a Diskuze.