Hlášení městského rozhlasu dne 09.12.2019

Starosta města zve občany na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 11.12.2019 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Převody nemovitostí, Schválené změny rozpočtu č. 14 – 16, Zápis z finančního výboru, Smlouva o úvěru, Návrh rozpočtu města na rok 2020 a schválení veřejnoprávních smluv k dotacím, Střednědobý výhled rozpočtu, Dotační programy vyhlášené městem Vamberk na rok 2020, Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, Udělení čestného občanství a Diskuze.

Městská knihovna Vamberk zve srdečně široku veřejnost na závěrečné akce tohoto roku: Ve středu 11.12.  v 18:00 hodin na vamberecké náměstí na tradiční akci ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, během níž se ve stejný čas rozezní tisíce hlasů na stovkách míst po celé zemi. Ve čtvrtek 12.12. v 17:30 hodin tradiční ADVENTNÍ VEČER proběhne v sálku městské knihovny. Ten letošní  bude s pohádkou a panem Josefem Lukáškem, pedagogem a autorem knih pohádek o našem kraji. Po celý advent probíhá v knihovně o výpůjční době také VÝSTAVA BETLÉMŮ pana Karla Štrégla z Rychnova nad Kněžnou a předvánoční prodej knih o našem regionu i knížek pro děti a mládež.

V sobotu 14.12. od 19:00 hodin se koná v Městském klubu Sokolovna vánoční koncert UNI BIG BAND VAMBERK. Vstupné 70 Kč.