Hlášení městského rozhlasu dne 09.09.2019

Starosta města zve občany na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 11.09.2019 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Zápis z finančního výboru č. 4, Návrh změn rozpočtu č. 11 a schválené změny rozpočtu č. 9 a 10, Převody nemovitostí, Pojmenování veřejných prostranství a Diskuze.

Muzeum krajky ve Vamberku vás zve v pátek 13.09.2019 na módní přehlídku konanou při příležitosti otevření nové výstavy s názvem 130 let Krajkářské školy ve Vamberku. V 17:00 hodin proběhne slavnostní vernisáž a pak bude módní přehlídka na muzejní zahradě.

V sobotu 14.09.2019 se koná na vambereckém náměstí Svatováclavský jarmark, který v 09:00 hodin zahájí Vamberecká dechovka. Na programu bude divadlo pro děti, kapela Stará vesta a Intro, Olga Lounová a Kateřina Rejmonová s kapelou. Čeká vás občerstvení, atrakce a stánkový prodej.

Vážení odběratelé, sdělujeme vám, že v termínu od 16.09. do 27.09.2019 budou prováděny odečty stavu vodoměrů, včetně fyzické kontroly stavu měřidla, a to pouze pracovníky společnosti Vamberecká voda s.r.o. V tomto termínu bude kancelář společnosti uzavřena.