Hlášení městského rozhlasu dne 08.06.2020

Starosta města zve občany na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 10.06.2020 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Závěrečný účet města Vamberk za rok 2019, Účetní závěrka města Vamberk za rok 2019, Zápis ze zasedání Finančního výboru č. 8, Změny rozpočtu č. 8 pro rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města a změny rozpočtu č. 4 – 7 pro rok 2020 v kompetenci starosty města, Převody nemovitostí a Diskuze.