Hlášení městského rozhlasu dne 04.11.2020

Technické služby oznamují, že od pondělí 09. do čtvrtka 12.11.2020 proběhne svoz kompostovatelného odpadu. Na každé místo budou přistaveny dva kontejnery – jeden na větve a druhý na zbylý kompostovatelný odpad. Žádáme občany o důsledné třídění. Podrobný rozpis míst a časů přistavení kontejnerů je uveřejněn v říjnovém zpravodaji, na vývěskách, plakátovacích plochách a na webových stránkách města. Mobilní svoz nebezpečného odpadu již nebude prováděn. Občané mají možnost nebezpečný odpad předat na sběrném místě v ulici Jůnova.