Hlášení městského rozhlasu dne 01.03.2021

Vážení spoluobčané, počínaje dneškem začínají platit zpřísněná vládní opatření pro boj s koronavirem. Zejména se jedná o zákaz cestování mezi okresy, nošení zdravotnických roušek na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území obce a pohyb v přírodě jen v rámci území obce. Jako starosta města bych vás všechny chtěl požádat o dodržování těchto pravidel. Pouze tak se nám všem podaří současný vrchol pandemie zvládnout. Podrobné informace o pravidlech a výjimkách z nich, jakož i vzorové formuláře pro cestování do jiných okresů najdete rovněž na stránkách města www.vamberk.cz. Děkuji vám, že dodržováním pravidel myslíte na ostatní spoluobčany. Váš Jan Rejzl