Hlášení městského rozhlasu 10.05.2017

Starosta města zve občany na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční v pondělí 15. května 2017 od 17.30 hodin v Městském klubu Sokolovna v malém sále.  Na programu jednání jsou navrženy body: smlouvy o smlouvách budoucích v návaznosti na výstavbu Penny Marketu, změny rozpočtu, prodej akcií ČSAD Ústí nad Orlicí a prodloužení mandátu přísedícím u okresního soudu.