Hlášení městského rozhlasu 10.03.2017

Městská knihovna Vamberk patřící k nejstarším knihovnám regionu slaví v letošním roce 160. výročí svého založení.
Celý rok 2017 je věnován tomuto jubileu, v jehož pozadí probíhá  charitativní akce LIDI LIDEM pro dětské onkologické pacienty Fakultní nemocnice HRADEC KRÁLOVÉ.
V tradičním  BŘEZNOVÉM MĚSÍCI ČTENÁŘŮ – kromě řady přednášek, výstav a besed  – je pro Vás otevřena v budově knihovny každý čtvrtek  i MINIKAVÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE.
Rok oslav bude zakončen BENEFIČNÍM ODPOLEDNEM  v sobotu 23.  září v muzejní zahradě a unikátní výstavou dobových kostýmů z období secese.
Na všechny akce konané v rámci těchto oslav je srdečně zvána široká veřejnost.